ISIC Rev. 4 వివరణ #in88M - వృత్తి, శాస్త్రీయ మరియు సాంకేతిక కార్యకలాపాలు (కార్యకలాపాలు) (Ens Dictionary, ఆంగ్లం లో).

#ట్యాగ్‌కోడింగ్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ (భారతదేశం): #IN88M

#ట్యాగ్‌కోడింగ్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ (ప్రపంచ): #ww88M


తరగతి స్థాయి రంగ పటాలు కింద #in88M - వృత్తి, శాస్త్రీయ మరియు సాంకేతిక కార్యకలాపాలు: