ISIC Rev. 4 వివరణ #isic2823IN - లోహశాస్త్రం కోసం యంత్రాల తయారీ (కార్యకలాపాలు) (Ens Dictionary, ఆంగ్లం లో).

#ట్యాగ్‌కోడింగ్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ (భారతదేశం): #isic2823IN

#ట్యాగ్‌కోడింగ్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ (ప్రపంచ): #ww882823


కింద తోబుట్టువులు #in88C - తయారీ: