ISIC Rev. 4 వివరణ #isic2821IN - వ్యవసాయ మరియు అటవీ యంత్రాల తయారీ (కార్యకలాపాలు) (Ens Dictionary, ఆంగ్లం లో).

#ట్యాగ్‌కోడింగ్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ (భారతదేశం): #isic2821IN

#ట్యాగ్‌కోడింగ్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ (ప్రపంచ): #ww882821


కింద తోబుట్టువులు #in88C - తయారీ: