ISIC Rev. 4 వివరణ #isic2814IN - బేరింగ్లు, గేర్లు, గేరింగ్ మరియు డ్రైవింగ్ అంశాల తయారీ (కార్యకలాపాలు) (Ens Dictionary, ఆంగ్లం లో).

#ట్యాగ్‌కోడింగ్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ (భారతదేశం): #isic2814IN

#ట్యాగ్‌కోడింగ్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ (ప్రపంచ): #ww882814


కింద తోబుట్టువులు #in88C - తయారీ: